Návrat žáků do školy

Od pondělí 30. 11. se bude vyučovat běžným způsobem (prezenční výuka) na celém prvním stupni a v 9. ročníku. Zbytek 2. stupně zahájí podle pokynů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rotační prezenční výuku. To znamená, že třídy se budou ve škole po týdnu střídat, a to následujícím způsobem:

Od 30.listopadu do 4. prosince (49. týden) – 7. třída ve škole, 6. a 8. třída doma (dálková výuka dle pokynů vyučujících)

7. – 11. prosince. (50. týden) – 6. a 8. třída ve škole, 7. třída na dálkové výuce.

Tímto způsobem se bude pokračovat až do odvolání.

Návrat 1. – 3. ročníku do školy

Od středy 18. 11. se do školy povinně vrací žáci 1., 2. a 3. ročníku. Tělocvik a hudební výchova nebudou vyučovány, obědy i družina budou zajištěny. Žáci mají nově povinnost nosit roušky po celou dobu vyučování, proto je potřeba, aby měli ve škole několik čistých roušek. Prvňáci budou do školy…

Continue reading

Uzavření školy od 14. 10

Upozorňujeme rodiče, že od 14. 10. bude škola z důvodu nařízení vlády uzavřena. Výuka bude probíhat dálkově, a to přes google meet nebo server skolavpyzamu.cz (2. stupeň). O prospěchu a plnění školních povinností žáků budou rodiče informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky, která byla v souvislosti s nastalou situací našim žákům…

Continue reading

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče žáků, že pokud by s ohledem na epidemiologickou situaci byla škola uzavřena a přešlo se na výuku dálkovou, je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. Pokyny k distanční výuce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  V případě, že by k dálkové výuce na naší škole došlo, budou se…

Continue reading

Nové opatření ohledně covid-19

Vážení rodiče, vzhledem k novému nařízení vlády, které ukládá nošení roušek ve vnitřních prostorách, dávejte prosím dětem do školy roušky. Každý žák potřebuje 2 čisté roušky a sáček na jejich odkládání. V učebnách mohou být žáci 1. stupně bez roušek.

Continue reading