Dálková výuka od 4.1.

Vážení rodiče, z důvodu platných opatření vyplývajících z Protiepidemického systému bude od 4.1. škola opět uzavřena a vyučování bude probíhat dálkově, s výjimkou 1., 2. a 3. ročníku. Dálková výuka je povinná, neplnění úkolů je důvodem pro neklasifikování žáka. K informování rodičů o prospěchu a chování žáků se během dálkové…

Continue reading

Návrat 1. – 3. ročníku do školy

Od středy 18. 11. se do školy povinně vrací žáci 1., 2. a 3. ročníku. Tělocvik a hudební výchova nebudou vyučovány, obědy i družina budou zajištěny. Žáci mají nově povinnost nosit roušky po celou dobu vyučování, proto je potřeba, aby měli ve škole několik čistých roušek. Prvňáci budou do školy…

Continue reading

Uzavření školy od 14. 10

Upozorňujeme rodiče, že od 14. 10. bude škola z důvodu nařízení vlády uzavřena. Výuka bude probíhat dálkově, a to přes google meet nebo server skolavpyzamu.cz (2. stupeň). O prospěchu a plnění školních povinností žáků budou rodiče informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky, která byla v souvislosti s nastalou situací našim žákům…

Continue reading

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče žáků, že pokud by s ohledem na epidemiologickou situaci byla škola uzavřena a přešlo se na výuku dálkovou, je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. Pokyny k distanční výuce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  V případě, že by k dálkové výuce na naší škole došlo, budou se…

Continue reading

Nové opatření ohledně covid-19

Vážení rodiče, vzhledem k novému nařízení vlády, které ukládá nošení roušek ve vnitřních prostorách, dávejte prosím dětem do školy roušky. Každý žák potřebuje 2 čisté roušky a sáček na jejich odkládání. V učebnách mohou být žáci 1. stupně bez roušek.

Continue reading

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na nové pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly zveřejněny v dokumentu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19. V případě, že se u dítěte objeví známky respiračních onemocnění (rýma, kašel, dušnost), v případě zvýšené teploty, horečky, bolesti v krku, bolesti…

Continue reading