Dětský den

Spolu s obcí Křenov připravila naše škola a školka pro děti krásné sobotní odpoledne plné zábavy, soutěží a atrakcí. Děti si zažily Cestu kolem světa                   ( navštívily Austrálii, Čínu, Japonsko, Řecko, Itálii,, Francii, Ameriku, Havaj, Mexiko, Skandinávii, Afriku, Egypt) plnily úkoly a…

Continue reading