Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. 9. 2020, a to v tělocvičně v 8 hodin. Žáci se dostaví do školy v čas běžného začátku výuky, tedy v 7:25, a půjdou do svých tříd, které budou stejné jako dosud. Výjimku tvoří žáci 1. a 6. třídy, kteří se sejdou ve…

Continue reading

Zápis do mateřské školy 2020/2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Zápis proběhne v termínu dle školského zákona v platném znění, tj. od 1.5.  – 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí v MŠ   Způsob vyzvednutí a doručení žádostí: vyzvednout formuláře lze osobně po telefonické domluvě (731 528 208) na konkrétní termín a hodinu na vyžádání je možné formulář…

Continue reading

Správa údajů

Správce Základní školy a mateřské školy Křenov jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“). Funkci pověřence pro…

Continue reading