Zápis do školy

Základní škola a mateřská škola Křenov, okr. Svitavy

Vás zve na

 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok  2016/2017

konaný dne 27. ledna 2016 ve 13.00hod

Nabízíme:

 • Nadstandardní vybavení učeben ( interaktivní tabule, dataprojektory, PC ve třídách, nastavitelné lavice)
 • Příjemné, motivační prostředí
 • Školní družinu od 11.00 hod do 14.45hod
 • Asistentku logopedie
 • Spolupráci s centrální pedagogickou poradnou, pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Individuální přístup k žákům
 • Vypracování individuálních a podpůrných plánů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Výuka čtení dle metodiky splývavého čtení SFUMATO
 • Možnost individuálního doučování, ústní hodnocení žáků
 • Výuka dle učebnic nakladatelství Prodos (modrá řada) metodou splývavého čtení (SFUMATO)
 • Metody projektového a skupinového vyučování
 • Plavecký výcvikový kurz pro žáky I. stupně, lyžařský výcvikový kurz pro žáky II. stupně
 • Kroužky zdarma ( hudební, hra na flétnu, logopedie, náprava čtení, dramatický, angličtina, školní noviny)
 • Účast v projektech: Ovoce do škol, Peníze do škol, EVVO, Sběr bylin, Sběr papíru, Čtení pomáhá, Drogová prevence
 • Projektové dny: Den Země, Den hudby, Den mateřského jazyka, Den literatury, Den stromů, Den čarodějnic, Dopravní výchova
 • Organizujeme: bleší trhy, besídky, jarní a zimní dílny, drakiádu, soutěže Nejrychlejší čtenář, Klokánek, olympiády, sportovní soutěže, kulturní pásma
 • Navštěvujeme Městskou knihovnu a muzeum v Moravské Třebové

Pokud se rozhodnete přijít k zápisu do naší školy, přineste s sebou rodný list svého dítěte. Pokud by Vám daný termín z vážných důvodů nevyhovoval, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 731 550 816.

 

Na budoucí prvňáčky se těší celý pedagogický sbor.

Comments are closed.