Slavnostní rozsvěcování stromečku

Minulý rok jsme započali tradici, kdy si naše školka připraví program na rozsvěcování stromečku. I přesto, že nám letos počasí moc nepřálo, protože se do nás zakusovala pěkná zima, byla účast velice bohatá. Děti si připravily tanečky, zazpívaly koledu a přivítaly tak adventní čas.

Comments are closed.