Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče na nové pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly zveřejněny v dokumentu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19.

V případě, že se u dítěte objeví známky respiračních onemocnění (rýma, kašel, dušnost), v případě zvýšené teploty, horečky, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, ztráty chuti a čichu, bolesti břicha, průjmu, bolesti hlavy, zůstane dítě v domácí péči.

Pokud tyto příznaky budou zjištěny po příchodu do školy, během vyučování, bude dítě umístěno v izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k osobnímu neprodlenému vyzvednutí dítěte.

Zákonný zástupce je pak povinen kontaktovat dětského lékaře.

Comments are closed.