Zaměstnanci

Pro školní rok 2018/2019

Ředitel:  Mgr. Pavel Kovařík

Třídní učitelé:

Mgr. Elena Hrdličková – 1. ročník
Bc. Dagmar Trčková – 2. a 3.  ročník
Mgr. Jana Langhamerová – 4. a 5. ročník
Mgr. Petr Jedlinský 9. ročník
Mgr. Lenka Pazdírková 6. ročník
Mgr. Miroslava Slechanová 7. ročník
Mgr. Helena Marvánová 8. ročník

Ostatní učitelé:

Ing. Jiří Štark
Bc. Kateřina Glocová – MD
Bc. Jana Marvánová – MD

Vychovatelka školní družiny:

Lenka Šmachová

Nepedagogičtí pracovníci:

Ilona Dokoupilová – ekonomka
Jiří Válek – školník
Květoslava Nárožná – kuchařka
Miloslava Kozelková – kuchařka
Lenka Šmachová – vedoucí stravování
Lucie Komendová – úklid

Comments are closed.