Zaměstnanci

Pro školní rok 2019/2020

Ředitel:  Mgr. Pavel Kovařík

Třídní učitelé:

Mgr. Elena Hrdličková – 2. ročník

Mgr. Dagmar Trčková – 3. a 4.  ročník

Mgr. Jana Langhamerová – 1. a 5. ročník

Mgr. Šárka Ježová – 6. ročník

Mgr. Lenka Pazdírková 7. ročník

Mgr. Miroslava Slechanová 8. ročník

Mgr. Helena Marvánová 9. ročník

Ostatní učitelé:

Mgr. Iveta Mülerová

Mgr. Božena Čiperová – asistentka pedagoga

Vychovatelka školní družiny:

Bc. Kateřina Glocová

Nepedagogičtí pracovníci:

Ilona Dokoupilová – ekonomka
Jiří Válek – školník
Květoslava Nárožná – kuchařka
Miloslava Kozelková – kuchařka
Lenka Šmachová – vedoucí stravování
Lucie Komendová – úklid

Comments are closed.