Kroužky ZŠ

Hudební kroužek

Mgr. Elena Paclíková

Od roku 2007 se v naší škole rozběhla činnost hudebního kroužku. Žáci mají možnost vybrat si hru na hudební nástroj – flétna, počátky hry na klavír nebo si jen tak přijít zazpívat. Kroužek navštěvují žáci od 1. do 9. třídy.

Činností v tomto kroužku se snažím rozvíjet u dětí hudební cítění, smysl pro rytmus, melodii, hru na rytmické hudební nástroje ( Orffovy). Děti se naučí velké množství písniček z různých žánrů. Ti nejlepší navštěvují hudební soutěž pořádanou DDM Moravská Třebová.

Ve hře klavír se zaměřuji hlavně na orientaci v klaviatuře, v notách, prstoklad. Účelem není hrát na klavír složité etudy, skladby pro klavír, ale spíše se zaměřuji na hru písniček + jednoduchý akordický doprovod. Na zobcovou flétnu navštěvují děti od 1. třídy , starší děvčata se seznamují i s hrou na flétnu altovou.

Školní noviny

Mgr. Helena Marvánová
Mají za úkol informovat o dění na škole a seznamovat formou článků, anket, reportáží zábavných okének a příspěvků své čtenáře o tom, jak děti naší základní školy pracují a baví se. Při vytváření jednotlivých čísel školních novin žáci učí pracovat s českým jazykem a vhodnou slovní zásobou, budují si pocit zodpovědnosti za vytvořená díla. Musí pracovat s výpočetní technikou a internetem, pracovat s obrázky, fotografií a a její úpravou. Noviny mají vlastní redakci složenou z žáků a dohlížející učitelkou.

Dramatický kroužek

Mgr. Jana Langhamerová

Dramatický kroužek pracuje pod vedením paní učitelky Langhamerové na naší škole od roku 2006. Tohoto zájmového kroužku se účastní děti od první do páté třídy. Při této činnosti se vžívají do různých divadelních postav, aktivují svoji představivost. Učí se také spolupracovat, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého. Tvořivý proces nikdy nekončí na ,, jevišti “. Děti ve volných chvílích o divadle diskutují a přemýšlejí o kostýmech, kulisách a scéně. Na výrobě všech těchto pomůcek se také všichni podílejí. Naši  větší herci v současné době nacvičují pohádku ,, Čert a Káča, mladší divadelnice pracují na pohádce  ,, Houbová víla“. Vidět při práci nás můžete každou  středu od 12,15 hodin.

Na setkání s Vámi se těší Honza Pavliš, Jana Haubertová, Týna Papa, Honza Paclík, Lucka Bednaříková, Kája Šulcová, Hana Dokoupilová, Kája Šmachová a  Jana Langhamerová.

Taneční kroužek

Doučování českého jazyka

Mgr. Markéta Koutná

Kroužek doučování českého jazyka je každý týden v pondělí od 13:00. Doučování je určeno pro žáky druhého stupně, kteří mají s českým jazykem problémy, ale i pro žáky, kteří například kvůli nemoci zameškali probírané učivo a sami mají s doučením problémy. Dobu doučování vždy s žáky paní učitelka dohodne podle rozvrhu hodin na každý školní rok, ale samozřejmě je možná i individuální domluva. „Nemusíme se přece českého jazyka bát:-)!“

Kroužek doučování matematiky

Mgr. Helena Marvánová

Kroužek je určen především žákům 9. ročníku, pro shrnutí, zopakování a procvičení učiva matematiky ZŠ. Kroužek probíhá vždy po dohodě, v odpoledních hodinách, jedenkrát za týden nebo za čtrnáct dní, dvě hodiny, podle rozvrhu žáků.

Kroužek fotbalu

Mgr. Petr Jedlinský

Kroužek je každé úterý od 12:00 do 12:45 pro 2. stupeň.

Kroužek florbalu

Mgr. Pavel Kovářík

Každý čtvrtek od 12:00 do 13:30.

Kroužek deskových her

Mgr. Iveta Müllerová, Mgr. Jana Langhamerová

Kroužek doučování Čj a M

Mgr. Lenka Pazdírková, Mgr. Helena Marvánová

Comments are closed.