Stravování a platby

 

article_20 Stravování                         

Celodenní stravné činí 35,– Kč/celý den (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka)

Platba stravy se provádí hotově u vedoucí jídelny.

Odhlašování a nahlašování obědů je možné jeden den předem do 11:00 hod.

 

Úplata předškolního vzdělávání

Úplata předškolního vzdělávání je stanovena ve výši 150,– Kč. Tuto úplatu neplatí děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, tedy předškoláci, kteří odchází do 1. třídy. Toto pravidlo se nevztahuje na děti s odloženou školní docházkou.

Úplata předškolního vzdělávání se platí hotově u zástupkyně ředitele pro činnost MŠ. Lze zaplatit na více měsíců dopředu.

 

 

Comments are closed.