Březen – měsíc knihy 2/2

This gallery contains 7 photos.

V rámci měsíce knihy proběhlo na prvním stupni mnoho čtenářských aktivit. Všechny tyto akce se na naší škole uskutečnily v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Cílem našeho snažení je podnítit u dětí zájem o četbu a přivést děti zpět ke knihám. Ke zlepšování čtenářských dovedností našich žáků přispívá i rozšíření a obohacení…

Continue reading

Březen – měsíc knihy 1/2

This gallery contains 8 photos.

Měsíc březen je měsícem knihy, proto paní učitelky připravily zábavné chvilky s knihou. Každý týden se děti scházely v knihovně, kde pro ně byl připraven program . Novinkou tohoto roku bylo ČTENÍ PEJSKŮM, kdy do školy zavítali psí kamarádi paní uč. Paclíkové a děti jim četly psí příběhy, pohádky. 12.3.2015 13.3.2015

Continue reading